NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

In het najaar organiseert de Europese Ondernemingsraad van Umicore haar jaarlijkse vormingsdagen. Dit jaar kwamen de EOR-leden bijeen in Antwerpen op 16 en 17 november. Op de uitgebreide agenda stonden Vision 2015, het Italiaanse overlegmodel, de nieuwe richtlijn Europese Ondernemingsraden en het Duits pensioensysteem.

Vision 2015
In Vision 2015 heeft de materiaaltechnologiegroep zijn strategie uitgeschreven voor de komende jaren. De voornaamste groeimarkten voor Umicore zijn de herlaadbare batterijen voor hybride en elektrische voertuigen, de recyclage van metalen, de katalysatoren business en fotovoltaïsche toepassingen. In de business units Energy Materials, Recycling en Catalysis wordt een sterke groei verwacht. De BU Performance Materials activiteiten zal, naar de verwachtingen van de groep zelf, groeien in lijn met het wereldwijde bruto binnenlands product.

De ambities liggen hoog, zo blijkt. De groep verwacht dan ook een winstgevendheid van 15%. De strategie van Umicore richt zich bovendien sterk op de verdere verbetering van de sociale en milieuprestatie van de groep.

Met Vision 2015 worden negen nieuwe en uitdagende doelstellingen geïntroduceerd. Daarmee wil de groep een veilige en gezonde werkomgeving promoveren, de mogelijkheden om talent aan te trekken optimaliseren en behouden en de product- en milieuverantwoordelijkheid verder integreren. De doelstellingen zijn gebundeld in drie sleuteldomeinen: een aantrekkelijke werkplek, eco-efficiëntie en een uitgebreide betrokkenheid van alle stakeholders.

In juni 2010 besprak CEO Marc Grynberg deze visie al met de leden van de EOR.  De personeelsleden van Umicore kregen nu voor de eerste keer diezelfde  uiteenzetting. Hun reacties zijn doorgaans positief, terwijl de vakbonden zich vragen stellen bij de ambitieuze streefcijfers. Wat als het rendement van 15% niet wordt behaald? Of als de groei minder uitvalt dan verwacht? Wat zijn de concrete sociale doelstellingen van Umicore? Komt er meer aandacht voor de combinatie arbeid & gezin?

De nieuwe richtlijn Europese Ondernemingsraden
Het Europees Parlement stemde vorige jaar de nieuwe richtlijn voor Europese Ondernemingsraden en voorzag een transitieperiode van twee jaar. De richtlijn 2009/38/EG gaat in vanaf juni 2011 en geldt voor elke nieuwe EOR en heronderhandeld akkoord na juni 2011. Ze is op vele vlakken een verbetering ten opzichte van de oude richtlijn 94/45/EG. Zo wordt de rol van de vakbonden erkend, worden informatie & consultatie beter beschreven en kunnen syndicale experts voortaan de EOR-leden bijstaan.

Het Duits Pensioensysteem
Oliver Hecker van de Duitse Chemievakbond IGBCE zette het Duits pensioensysteem uiteen. Alle werknemers zijn aangesloten bij Rentenversicherung. Man kan de Rentenversicherung vergelijken met de Rijkskas voor Pensioenen. Men draagt 19,5% van het bruto loon af ter financiering van de pensioenen. De grotere ondernemingen hebben bedrijfspensioenfondsen, de zogenaamde betriebliche Altersvorsorge. Wie wil, kan ook individueel sparen voor zijn pensioen. Net zoals in de rest van Europa staan de pensioenen onder druk. Bijkomend is Duitsland aan het verouderen. Het aandeel van de 65 plussers stijgt sneller dan in de rest van Europa. De christen democratische – liberale regering van Angela Merkel heeft de pensioenleeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar.