NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Tyco Fire & Integrated Solutions (TFS) is een bedrijf dat gespecialiseerd is in alarm- en bewakingssystemen, brandpreventie en plaatsing, onderhoud en herstel van branddedectiesystemen. In de vestiging te Drogenbos werken een 300 tal werknemers. Een groot gedeelte onder hen werkt op locatie bij de klanten. Plots stelde de huidige directie voor om een segment van de ondernemingsactiviteit, met name de ‘sprinklage’ en het technisch onderhoud van de branddedectiesystemen, van de hand te doen.

De vakbondsafgevaardigden interpelleerden de directie hierover. Zij kon of wou echter geen garanties op behoud van tewerkstelling geven, noch voor zij die naar een andere onderneming zouden overgaan, noch voor zij die blijven.

De werknemers hebben hierop beslist om vandaag, dinsdag 7 december, naar de zetel te Drogenbos af te zakken en hun ongenoegen te uiten. Omstreeks 12u30 worden ze in vergadering bijeen geroepen door de afgevaardigden en zal er gekeken worden welke verdere acties kunnen ondernomen worden.