NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Hoewel de sociale partners 'tot de finish' wilden gaan, werden de onderhandelingen gisteren opgeschort tot donderdag, en wellicht tot na Nieuwjaar. Op een moment dat vele Europese landen getroffen worden door een economische crisis is het van het grootste belang voor én de Belgische ondernemingen én de werknemers dat de sociaal-economische partners tot een akkoord zouden komen. De beschikbare budgettaire marge die erg krap is enerzijds, een regering zonder volle bevoegdheden anderzijds; maken alles nog eens extra moeilijk.

Daarenboven probeert de Groep van Tien ook een rond een eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Voorlpig geraakt men er niet uit. De voorzitter van de Groep van Tien, VBO-voorzitter Thomas Leysen, liet aan premier Leterme weten dat een akkoord dit jaar wellicht niet meer mogelijk is. Leterme riep de sociale partners op toch door te zetten.

De volledige persmededeling van de Groep van Tien:

“De sociale partners hebben de voorbije weken in alle discretie voortgewerkt aan een interprofessioneel akkoord, inclusief een doorbraak in het dossier arbeiders-bedienden.

Ondanks een vooruitgang op verschillende dossiers in de gesprekken onder sociale partners, zijn zij vandaag nog niet tot een globaal akkoord gekomen en blijven er meningsverschillen.

De voorzitter van de Groep 10 heeft verslag uitgebracht bij Premier Leterme en aangegeven dat een akkoord vóór het einde van het jaar wellicht niet haalbaar is.

De Premier heeft evenwel met aandrang aan de voorzitter van de Groep van 10 gevraagd om de gesprekken voort te zetten en zo snel mogelijk opnieuw verslag uit te brengen.

De sociale partners hebben aangegeven te willen ingaan op deze vraag.”