NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

De werkgeversorganisaties van de bouwsector en de technologische industrie willen de strijd gaan voeren tegen sociale dumping in ons land. Oneerlijke concurrentie van buitenlandse bedrijven die de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden niet respecteren, bedreigt immers steeds meer de activiteit en de werkgelegenheid van Belgische bedrijven. De Confederatie Bouw en Agoria schatten dat er reeds om en bij de 11.000 jobs door oneerlijke concurrentie sneuvelden in ons land, waarvan 8000 in de bouw.
 
Maar ook de industriebedrijven hebben te kampen met de abnormaal lage prijzen die buitenlandse spelers op onze markt hanteren. Deze bedrijven brengen niet alleen goedkoper personeel, maar vaak ook goedkope buitenlandse materialen mee naar ons land. Vooral contracting bedrijven lijden hieronder. Dat zijn firma’s die zorgen voor het monteren en het onderhoud van installaties bij bedrijven, bouwwerken en openbare infrastructuur. Agoria schat het verlies aan omzet op 10 procent. Het jobverlies loopt op tot bijna 3.000 banen.
 
De werkgeversfederaties vragen dat men bij overheidsopdrachten de erkenningsreglementering zou aanscherpen door onder abnormale lage prijzen te sanctioneren  en de opdrachtgever meer bewust te maken over de aansprakelijkheid. Ook het gebruik van een visueel identificatiebewijs (badge) zou de transparantie op de werven verhogen. Verder moet men efficiënter en meer gericht controleren of buitenlandse bedrijven de veiligheidsregels naleven, hun fiscale verplichtingen nakomen en of ze geen sociale statuten misbruiken. 
 
Paul Soete, gedelegeerd bestuurder van Agoria: “Onze bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met bedrijven die de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden niet respecteren. Eerlijke bedrijven die wel volgens de regels werken, verliezen opdrachten of hun marges worden kleiner. Ook voor de leveranciers van bouwproducten is er omzetverlies. De aanwezigheidsregistratie is dan ook een van de maatregelen die zullen bijdragen tot een efficiëntere controle.”