NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Vlaams sp.a-parlementslid Bart Van Malderen wil sensibiliseren voor de discriminatie in de uitzendsector en vraagt een efficiëntere aanpak. Hij doet dat naar aanleiding van de bekendmaking van de resultaten van de 'mystery calls' van Federgon. Daarbij werd gecontroleerd aan de hand van anonieme telefoontjes of uitzendkantoren in de praktijk discrimineren. Uit de resultaten is gebleken dat 28 procent van de gecontroleerde bureaus effectief ingaat op de vraag om te discrimineren bij aanwerving.

Bart Van Malderen: 'Deze cijfers bewijzen opnieuw dat er een structureel probleem is. Discriminatie is niet alleen moreel verwerpelijk, maar kan ook geen plaats hebben in de knelpunteconomie van de 21e eeuw. Neem het voorbeeld van Vlaams-Brabant waar het aantal vacatures zeer hoog is en men schreeuwt om meer arbeidsmobiliteit uit Brussel. Eén op drie interimkantoren discrimineert er.'

Volgens Van Malderen knelt het schoentje echter niet enkel bij de uitzendbureaus. Ook de potentiële werkgevers en de Vlaamse overheid moeten zich engageren om dit maatschappelijk probleem het hoofd te bieden. Aan Minister Muyters van Werk vraagt Van Malderen om de controles door de sociale inspectie in de uitzendsector op te voeren en daarna de harde kern van overtreders aan te pakken. UI cijfers van de sociale inspectie blijkt dat er bitter weinig wordt gecontroleerd in de sector. In 2010 werden er 42 controles uitgevoerd en dit jaar nog maar 20. Dat Muyters dat aantal wil doen toenemen tot 50 op jaarbasis, volstaat niet. Met 600 uitzendkantoren in Vlaanderen zou dat neerkomen op één controle per bureau om de 12 jaar.