NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Omdat de sector van de elektriciens één van de weinige sectoren is  met nog geen sectoraal akkoord voor de periode 2011-2012, voerden de vakbonden gisteren actie. Ortwin Magnus, Algemeen Secretaris ABVV-Metaal benadrukt “dat ABVV-Metaal steeds voorstander is gebleven van een degelijke, maar onderhandelde oplossing. Maar dan moeten de werkgevers ook hun verantwoordelijkheid nemen.  Bijna de hele sector bestaat uit knelpuntberoepen en werkgevers klagen steen en been dat het heel erg moeilijk is om geschoold personeel te vinden.  Daarom voeren we met de sector acties naar scholen en scholengroepen om het beroep aantrekkelijk te maken voor leerlingen uit het secundair onderwijs.  De inspanningen die werkgevers van de sector verwachten, vallen echter niet te verzoenen met de houding die zij aannemen in periodes van onderhandelen. Het gaat niet op om aan de ene kant te beweren dat men geen mensen vindt die degelijk werk leveren, maar om aan de andere kant als die dan toch gevonden worden, te weigeren hen een volwaardig en degelijk statuut aan te bieden.” ABVV-Metaal wil een goed betaald statuut waarin bovendien zoveel mogelijk discriminaties met de bedienden van de sector worden weggewerkt, een stevig aanvullend pensioenplan voor alle arbeiders van de sector en een degelijke ondersteuning in het proces van levenslang leren. Om deze eisen kracht bij te zetten vbezocht ABVV-Metaal, samen met de andere vakbonden van de sector, gisteren de vier werkgeversfederaties van de elektriciens (Nelectra, Fedelec, LVMEB en FEE). “Met een 220 tal militanten brachten we een bezoek aan de werkgeversfederaties van de sector.    De sfeer onder de militanten was strijdvaardig en geanimeerd maar het zoeken naar een oplossing uit de impasse en het herstellen van de sociale dialoog stond duidelijk centraal. Bij de vier werkgeversfederaties werd een delegatie van de woordvoerders van de vakbonden vriendelijk maar zakelijk ontvangen.   Bij elke federatie kregen we te horen dat de koele zomer toch raad heeft gebracht en dat iedereen duidelijk gemandateerd naar de onderhandelingstafel zal vertrekken.     Het werd ook duidelijk dat over een aantal thema’s nog stevig gediscussieerd zal worden maar dat het bereiken van een sectorakkoord in ieders bedoelingen ligt.  Ook het herstellen van de sociale dialoog na enkele jaren van weinig vooruitgang werd door iedereen als doelstelling op korte termijn aanvaard. Nu is het afwachten of de positieve intenties vandaag aan de onderhandelingstafel ook in daden kunnen worden omgezet. Dan zullen we zien of de werkgevers het respect dat de arbeiders verdienen, ook kunnen opbrengen…”, aldus Ortwin Magnus.