Tijdens de bijzondere ondernemingsraad bij ArcelorMittal in Luik heeft de directie vrijdag de sluiting van de warme lijn bevestigd. Het bedrijf heeft de intentie 220 bedienden en kaderleden te ontslaan, en 361 arbeiders. Het gaat om 500 werk- nemers met een contract van bepaalde duur en 81 met een contract van onbepaalde duur.

Volgens de directie betekent de sluiting van de warme lijn niet het einde van de staalproductie in Luik. Het is integendeel een mogelijkheid om de koude lijn meer toekomst te geven. ArcelorMittal denkt dat er geen naakte ontslagen nodig zijn. ArcelorMittal denkt dat door herplaatsing en de schrapping van uitbesteed werk alle getroffen werknemers aan de slag kunnen blijven.