NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 


De federale ministerraad bespreekt vandaag een reeks maatregelen die de spelregels van de arbeidswetgeving en zeker bij collectief ontslag grondig veranderen.

Er liggen maatregelen ter tafel die de werkgevers tot gedragsverandering aansporen. Minister van Werk Monica De Coninck zegt dat er al over gepraat is met de sociale partners. Zo waren er woensdag op de Syndicale Raad van ABVV-Metaal, waarvoor De Coninck was uitgenodigd, verscheidene tussenkomsten waarin aan de minister werd gevraagd om een duidelijk  tewerkstellingsbeleid uit te tekenen.

Zij voert nu een nieuw principe in: het 'respecteren van de leeftijdspiramide van het bedrijf bij ontslagen'. Dat komt neer op een verbod om bij herstructureringen en collectieve ontslagoperaties alleen de ouderen te ontslaan. Anderzijds verbiedt ze ook alle jongeren buiten te gooien; dat gebeurt soms ook.

De minister werkt met drie leeftijdsgroepen: -30, 30-55, en 55+. De cijferverhouding tussen die groepen in het aanwezige personeelsbestand moet terug te vinden zijn in de ontslagen. Een afwijking met 10 procent is mogelijk. Er kan een verschil gemaakt worden per bedrijfsafdeling. Sleutelfuncties kunnen uitgezonderd worden.

Bij niet-naleving verliest het bedrijf twee jaar lang zijn lastenverminderingen. Monica De Coninck: 'Vaak roept men de hoge anciënniteitskosten in om alleen ouderen te ontslaan. De waarheid is genuanceerder en de oorzaak ligt vaak elders. Een baas die machines koopt, onderhoudt die, smeert ze, laat ze regelmatig nazien. Met werknemers en zeker met de ouderen, gebeurt dat geregeld niet. Men laat ze draaien tot ze versleten zijn, en gooit ze dan weg: zie je wel dat ze duur zijn en minder renderen, luidt het dan.'

'Dat willen we voorkomen en daarom nemen we ook een tweede maatregel: we verplichten bedrijven een werkgelegenheidsplan voor 50-plussers op te stellen: hoe gaan bedrijven hun aanwerven en wat doen ze om de aanwezigen in vorm, te houden met vormings-, begeleidings-, gezondheids- en andere maatregelen?' De Coninck: 'Ik wil zo'n plan in elk bedrijf omdat werkgevers en werknemers dan moéten overleggen over een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Wat erin staat, is hun zaak. Ik heb liever niet dat ze een dik boek schrijven dat ze toch niet naleven. Liever drie, vier concrete punten die uitgevoerd worden.'

Daarnaast komen er sancties voor sectoren en bedrijven die de sectorale vormingsinspanningen niet naleven. Sinds 1999 bestaan er afspraken tussen vakbonden en werkgevers om 1,9 procent van de loonmassa aan vorming te besteden. Die worden na twaalf jaar nog altijd 'maar matig' nageleefd. De straffen zullen hoger worden, zegt De Coninck.

De regering zal vandaag ook beslissen over de verdere verhoging van de lasten die bedrijven moeten betalen als ze mensen sturen naar de 'werkloosheid met bedrijfstoeslag' (brugpensioen) of vergelijkbare formules hanteren zoals de zogenaamde Canada Dry of pseudo-brugpensioen. De bedragen gaan verder omhoog. Minister De Coninck: 'Volgens het simpele principe: hoe jonger men mensen wegstuurt, hoe hoger de lasten.'

‘Activering van mensen, van hoog tot laag, van jong tot oud, en bedrijven voorbereiden om na te denken over een arbeidsmarkt vol krapte, dat is mijn missie’, besluit Monica De Coninck