NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Naar aanleiding van de intentieverklaring van Bekaert om 609 arbeidsplaatsen in zijn Belgische vestigingen te schrappen en na verschillende consultatierondes in het kader van de procedure Renault, evalueerden de vakbonden vandaag op een gemeenschappelijke vergadering de stand van zaken. Zij kwamen tot volgende conclusies:

1.         Zij eisen in de besprekingsrondes de aanwezigheid van een duidelijk gemandateerde directie;
2.         Zij blijven bij hun eis dat elke werknemer in aanmerking moet komen voor vrijwillig vertrek in het kader van het sociaal plan;
3.         Zij vragen, naar aanleiding van de geplande bijeenkomst met de directie op 15 maart, duidelijke antwoorden op essentiële vragen m.b.t. het reduceren van de geplande ontslagen en de toekomst van de resterende activiteiten van Bekaert in België;
4.         Zij blijven erop aandringen dat alle modaliteiten van het sociaal plan op vlak van de NV Bekaert onderhandeld worden;
5.         Zij dringen erop aan dat Bekaert zich tijdens de hele duur van de onderhandelingen zal onthouden van ontslagen;
6.         Ter ondersteuning van deze eisen worden een aantal strategische leveringen tot nader order niet vrijgegeven.

De Bekaert-vakbonden blijven geloven in het sociaal overleg en zullen zich blijven constructief engageren in de besprekingen om de sociale gevolgen van deze ingrijpende herstructurering maximaal te beperken.