NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Dit is voortaan de nieuwe naam voor het BRUGPENSIOEN. Maar het blijft niet bij een naamsverandering alleen. Ook de toegangsvoorwaarden tot de werkloosheid met bedrijfstoeslag worden drastisch verstrengd. De basisfilosofie van deze ingrepen is andermaal: de werknemers langer aan het werk houden.

Vanaf 2015 zal je pas op 60 jaar en na een loopbaan van 40 jaar kunnen vertrekken met ‘brugpensioen’. Gelukkig zijn wij erin geslaagd om vooral voor onze metaalarbeiders een aantal uitzonderingen te bekomen. Die uitzonderingen spelen vooral in op de lengte en de moeilijke omstandigheden van de loopbaan. Aldus blijft het mogelijk dat je op 58 jaar kan vertrekken, na een loopbaan van 35 jaar, op voorwaarde dat je een zwaar beroep hebt uitgeoefend. Ook als je heel jong aan de slag bent gegaan, kan je voortaan ook na 40 jaar loopbaan en op minstens 56 jaar op werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Hieronder vind je een overzichtelijk schema van wat er tussen vandaag en eind 2014 mogelijk is in het kader van het voormalig ‘brugpensioen’. Klik hier.

In de eerste kolom vind je de minimumleeftijdsvoorwaarde, in de tweede en de derde kolom zie je de metaalsectoren waar een dergelijke (onderhandelde) cao momenteel van toepassing is. In de vierde kolom bemerk je de loopbaanvoorwaarden die soms per jaar verschillend zijn voor mannen en vrouwen. Tenslotte in de vijfde kolom hebben we het over de invloed op de berekening van je pensioen. In sommige stelsels is er sprake van een volledige gelijkstelling. In andere gevallen wordt de gelijkstelling berekend op basis van een minimumrecht en dan kom je uit op een lager pensioen.