NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Bij Bekaert werd gisteren een eerste deelakkoord bereikt. Het was de vijfde keer dat de directie en de vakbonden samenzaten.  Bekaert is ingegaan op de eisen van de bonden om vrijwillige vertrekkers te laten genieten van het sociaal plan. Bovendien wordt het aantal personeelsleden dat uit eigen beweging het bedrijf verlaat, afgetrokken van de geplande 609 ontslagen. “'Vanaf nu kunnen we concreet beginnen te onderhandelen om het aantal ontslagen te doen dalen”, zegt Georges De Batselier, ondervoorzitter ABVV-Metaal. Tegen 30 april wil men een sociaal plan onderhandelen. Bekaert geeft de garantie dat er tot dan geen ontslagen om economische reden zullen vallen. Om de druk op te drijven, blokkeerden werknemers sinds vorige week cruciale leveringen uit de vestigingen Ingelmunster en Aalter. Deze blokkages worden nu opgeheven.

Persbericht:  Vakbonden en directie eens over een vrijwillig vertrek

Ten gevolge van plotse en onomkeerbare veranderingen in de markt van o.a. zaagdraad, kondigde Bekaert op 2 februari 2012 een herschikking aan van zijn activiteiten in Aalter, Deerlijk, Ingelmunster en Zwevegem (Roestvast). Bekaert bevestigt dat men alles in het werk zal stellen om het aantal gedwongen ontslagen te beperken en goede oplossingen te vinden voor de medewerkers. Vakbonden en directie zijn het eens dat arbeiders en cao-bedienden uit Bekaert in Aalter, Ingelmunster, Deerlijk en Roestvast in Zwevegem die dit wensen, het bedrijf vroegtijdig zullen kunnen verlaten. Ze zullen hierbij kunnen genieten van de afspraken die later in het kader van een sociaal plan gemaakt zullen worden en door hun vertrek wordt het cijfer van 609 verminderd.

Bovendien bevestigt Bekaert dat, indien arbeiders en cao-bedienden uit andere afdelingen van de NV Bekaert zelf het bedrijf wensen te verlaten, medewerkers uit de getroffen afdelingen voorrang krijgen om hen te vervangen. Waar dit effectief gebeurt met behoud van de continuïteit van de normale business, zal de transfer meetellen om het aantal van 609 te verminderen en zal de vertrekker kunnen genieten van de afspraken die later gemaakt worden in een sociaal plan. Mochten er zich hierbij individuele problemen stellen, dan zal dit verder worden besproken binnen de syndicale delegatie.

Ondertussen engageert Bekaert zich om alles in het te werk stellen om zo vlug mogelijk duidelijkheid te creëren voor alle werknemers. Onmiddellijk na het afsluiten van de consultatiefase zullen de sociale partners samen een plan uitwerken om het aantal naakte ontslagen zoveel mogelijk te beperken. Hierbij wordt onder andere gedacht aan mogelijkheden zoals arbeidsherverdelende maatregelen, werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen), vormingsinspanningen en ruime hertewerkstellingsinitiatieven. Bekaert is bereid om dit met alle afdelingen samen te bespreken.

De streefdatum om te komen tot een sociaal plan is 30 april 2012. Tot zolang zullen er geen ontslagen zijn om economische redenen. In functie van deze streefdatum wordt een onderhandelingskalender vastgelegd. Mocht blijken dat de streefdatum van 30 april 2012 niet haalbaar is, dan wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgelegd. De bovenvermelde regelingen gaan in zodra de consultatiefase is afgerond en ze zijn geldig met terugwerkende kracht vanaf 2 februari 2012 en tot en met 30 april 2012. Ondertussen wordt iedereen opgeroepen om de rust te bewaren en de productiviteit en leveringen aan klanten te waarborgen.

Niettegenstaande de aangekondigde intenties wil Bekaert ook in de toekomst zijn industriële aanwezigheid in België.