NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

De technologiebedrijven kenden in België in 2012 een productiedaling met 2,5 procent. Voor 2013 voorspelt Agoria een beperkte heropleving. Door de stijging van het loonaandeel in de kostenstructuur (door de hoge inflatie) vreest Agoria evenwel dat er 3000 jobs verloren zullen gaan. En dat bovenop de 6750 jobs die verdwenen in 2012.

De technologische industrie kende het vijfde kwartaal op rij zonder (echte) groei. Het omzetcijfer hangt nu al geruime tijd op het niveau van dat van 2008. De sectoren Bouwproducten, Metalen en Materialen en Elektrotechniek kenden in de eerste zes maanden van 2012 een achteruitgang. De sectoren Metaalbewerking, Mechatronica, ICT en vooral Lucht- en Ruimtevaart (structurele groeisector) konden wel nog groeicijfers in het eerste semester optekenen. De voertuigensector tekent een lichte daling op als gevolg van de dalende autoverkoop in Europa.

Voor de tweede helft van dit jaar, voerde Agoria een peiling uit bij een 300tal bedrijfsleiders. Die bevestigt de slechtere vooruitzichten. Voor het laatste semester van dit jaar, verwacht 46% een omzetdaling, 24% een stabilisatie en maar 30% verwacht groei. Ook de werkgelegenheidsvooruitzichten zijn niet goed, vooral in de conjunctuurgevoelige productiebedrijven. In ICT en industriële automatisering blijft men wel aanwerven.
De reden van de slechtere cijfers is de terugval van de export. Export is traditioneel de groeimotor van de technologische industrie. Binnen de EU daalt de export vanaf het 2de kwartaal. Daarenboven valt ook de groei stil van de export buiten Europa. Het goede nieuws is dat de investeringen wel stijgen met 10 procent in vergelijking met 2011.

Agoria doet daarom een aantal voorstellen om de toekomst van de technologische industrie veilig te stellen. Ze vragen o.a. om de inflatie in toom te houden en om te blijven investeren in nieuwe energievoorzieningen en energie-efficiëntie.