NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Motorenbouwer Anglo Belgian Corporation (ABC) mocht tijdens de Gentse Feesten van 2022 de Klimaatprijs (categorie innovatie) van het Gents Klimaatforum in ontvangst nemen. Het Gentse bedrijf lanceerde twee jaar geleden de allereerste verbrandingsmotor op waterstof. Dergelijke motoren stoten nauwelijks CO2 uit en leveren dus een belangrijke bijdrage aan de vergroening van sectoren zoals de scheepvaart.

Maritiem transport: strengere klimaatdoelstellingen

De scheepvaart speelt een cruciale rol in onze economie en het is ook één van de meest energie-efficiënte vormen van transport. Toch veroorzaakt ze heel wat uitstoot van broeikasgassen (en die uitstoot zit in stijgende lijn).
In Europa is de scheepvaart goed voor ongeveer 144 miljoen ton CO2-uitsoot per jaar (oftewel 4 procent van de totale Europese uitstoot). Net zoals in alle andere sectoren (industrie, energie, landbouw) zullen dus ook hier klimaatinspanningen moeten geleverd worden. De Europese doelstelling is vastgelegd op 40 % minder uitstoot tegen 2030. Bovendien zullen maritieme transportfirma’s vanaf 2023 ook moeten betalen voor hun uitstoot (via het Europese ETS-systeem). Vandaar dat de waterstofmotoren van ABC zo belangrijk zijn. Zij kunnen in grote mate bijdragen tot het realiseren van deze klimaatdoelstellingen.

Inzetten op duurzaamheid en innovatie is de toekomst

Het is duidelijk: inzetten op meer duurzaamheid is dé manier om onze metaalindustrie – en de bijhorende tewerkstelling – future proof te maken. Daarnaast toont het verhaal van ABC ook aan dat de metaalindustrie kan bijdragen tot de vergroening van andere sectoren, zoals de transportsector (via duurzame schepen, elektrische wagens, ...).

Zoals Dirk Malfait – onze hoofdafgevaardigde op ABC– het stelt: ‘We mogen fier zijn op deze realisatie. Voor ons als vakbond is het zeer belangrijk dat dergelijke innovaties hier kunnen plaatsvinden. Dat is goed voor het klimaat, maar ook voor de verankering van onze industrie en voor de werkzekerheid.’

Ook nog andere voorbeelden...

Motorenbouwer ABC is niet het enige metaalbedrijf dat zorgt voor vergroening van de scheepvaart. Een tijd terug schreven we dit artikel over VDL KTI. Dat bedrijf maakt scrubbers, waarmee de uitlaatgassen van grote schepen kunnen gezuiverd worden. Die scrubbers zijn in de eerste plaats een tussenoplossing, totdat de échte vergroening van de scheepvaart – via waterstof – eraan komt. Jacques Kerkhof (Federaal BTB-secretaris, bevoegd voor de maritieme sectoren) vertelde daar toen het volgende over: ‘Als België moeten we koploper zijn in het uitvinden van nieuwe motoren en nieuwe types schepen. Op die manier kunnen we de markt – op zijn minst toch een beetje – bijsturen én zorgen voor lokale verankering. Tewerkstelling zal voor ons altijd prioritair zijn.’

De metaal- en transportsectoren maken dus samen werk van een duurzame toekomst. En we herhalen: dat is goed voor het klimaat, maar ook voor de competitiviteit van onze industrie en voor het behoud van onze jobs!

Herlees hier ons artikel over metaalbedrijf VDL KTI en de vergroening van de scheepvaart.