NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Net zoals iedereen is ABVV-Metaal ernstig bezorgd over de hoge energieprijzen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne. De uit zijn voegen gebarsten energiefactuur is een ramp voor vele tienduizenden burgers en gezinnen, die niet meer weten van welk hout pijlen te maken. Ook in onze (energie-intensieve) metaalbedrijven dreigen de gasprijzen voor grote moeilijkheden te zorgen. Wij pleiten daarom voor stevige en doortastende maatregelen die de koopkracht van de mensen beschermen en de competitiviteit van onze bedrijven vrijwaren.


REGERINGSMAATREGELEN: EEN EERSTE STAP, MAAR ER IS VEEL MEER NODIG

ABVV-Metaal evalueert de beslissingen van het Overlegcomité Energie – waarin de verschillende regeringen van ons land vertegenwoordigd zijn – als niet meer dan een eerste en beperkte stap in de aanpak van de energiecrisis. De verlenging van bestaande maatregelen (uitbreiding sociaal tarief, verlaging btw op elektriciteit en gas naar 6 % …) is positief, maar volstaat niet langer om de factuur onder controle te houden.

De federale regering heeft gelijk wanneer ze zegt dat deze crisis in de eerste plaats een Europees antwoord behoeft. Het is op dat niveau dat een normalisering van de prijzen de grootste slaagkans heeft. Wij roepen onze regering op om te blijven wegen op het Europese beleid, zodat er snel concrete resultaten kunnen worden bereikt. We kijken alvast reikhalzend uit naar de maatregelen (Vlaams, federaal en Europees) die de komende dagen zullen worden genomen.ONZE VOORSTELLEN VOOR EEN BETAALBARE FACTUUR

Voor ons zijn onderstaande maatregelen noodzakelijk:

 1. De energieprijzen verlagen op Europees niveau (door groepsaankopen)
  Indien de EU daar niet in slaagt, moet ons land zelf de nodige stappen zetten, zoals Spanje en Frankrijk reeds hebben gedaan.

 2. De energiemarkt (tijdelijk) hervormen
  De loskoppeling van de gasprijzen t.a.v. de prijzen van andere energiebronnen is daarbij het voornaamste element.

 3. De exuberante overwinsten van energieproducenten (Shell, Exxon Mobil, BP, Total, Engie …) afromen
  Zo kunnen de energiekosten voor burgers en bedrijven worden verlaagd.

 4. Onze Europese industrie (versneld) beschermen tegen goedkopere (maar minder duurzame en meer vervuilende) import van buiten de EU

 5. Onderzoeken in welke mate en op welke wijze de kostprijs van ETS-uitstootrechten kan worden verlaagd voor energie-intensieve bedrijven (tijdelijk en onder strikte voorwaarden)

 6. Meer overheidscontrole uitoefenen over de energiesector met het oog op de betaalbaarheid en bevoorradingszekerheid van energieBESCHERM ONZE WERKNEMERS EN ONZE INDUSTRIE

Zowel via de media als vanop de werkvloer bereiken ons steeds onrustwekkendere signalen over de penibele situatie waarin veel bedrijven in de metaalindustrie zich op dit moment bevinden. Het stilleggen van de productie in staalfabriek Aperam – met honderden tijdelijke werklozen tot gevolg – dreigt de komende weken en maanden in heel wat andere energie-intensieve bedrijven navolging te krijgen.

Concurrentievermogen in het gedrang
Ondertussen stellen we vast dat de industrie in onze buurlanden wél op diverse manieren wordt ondersteund. Onder meer door gebruik te maken – zoals Duitsland – van het tijdelijke crisiskader inzake staatssteun dat al maanden geleden door de EU werd uitgewerkt. In Spanje en Frankrijk werd de elektriciteitsprijs voor bedrijven dan weer geplafonneerd. Het uitblijven van maatregelen voor de Belgische industrie en haar werknemers, tast onze competitiviteit en concurrentievermogen aan. Ook daar moet dus dringend iets aan gedaan worden.

Inkomensverlies beperken
ABVV-Metaal is voorstander van een aangepaste regeling inzake tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de energiecrisis, waarbij het inkomensverlies voor getroffen werknemers maximaal wordt beperkt. In de eerste plaats roepen wij bedrijven op – als zij daar de financiële mogelijkheden toe hebben – om het loonverlies ten gevolge van tijdelijke werkloosheid (deels of volledig) bij te passen. Het kan alleszins niet de bedoeling zijn dat werknemers twee keer het slachtoffer worden van de energiecrisis: één keer
door tijdelijk werkloos te worden (en een pak minder te verdienen) en vervolgens nog eens door een onbetaalbare energiefactuur.Meer info? Neem contact op met de Centrale van ABVV-Metaal op het nummer 02 627 74 11.

Download hier het persbericht in PDF.