NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Na de aankondiging van Philips-topman van Houten om de Business Unit Lighting te verzelfstandigen, werd een bijzondere ondernemingsraad samengeroepen bij Philips Turnhout. Voor Patrick Vanderlooven, secretaris ABVV-Metaal is de beslissing niet positief. Het electronicaconcern wordt kleiner en beschikt over minder financiële middelen en technische slagkracht. Het personeel en de vakbonden blijven achter met een wrang gevoel en veel onzekerheid over de toekomst. Voor de Nederlandse syndicalisten van FNV Bondgenoten voelt de beslissing als verraad. “Sinds de oprichting van Philips in 1891 staat Philips gelijk aan licht en maakt het onderdeel uit van het DNA van het concern. Lighting is wereldwijd nog steeds de grootste divisie van Philips. Het opsplitsen van het Philips concern zal leiden tot een periode van lange onduidelijkheid en onzekerheid bij Philips. In Nederland werken duizenden werknemers voor meerdere sectoren. De opsplitsing zal naar verwachting leiden tot een enorme ontvlechtingsoperatie. “Werknemers van organisatieonderdelen zoals Philips Research, Philips Innovation Services, Sales, Intellectual Property & Standards, IT, Finance, HR etc. zullen door de opsplitsing toebedeeld moeten worden aan één van de twee ondernemingen. Niet uitgesloten is dat dit ook met grote organisatiewijzigingen en mogelijk gedwongen ontslagen gepaard gaat” Ook Ortwin Magnus, algemeen-secretaris van ABVV-Metaal reageert verontrust: “Wij maken ons zorgen over de sites in Turnhout, Kontich en Roeselare. We betreuren dat er geen overleg plaats vond met de vakbonden over de afsplitsing en de strategie van de groep. We kennen de achtergrond van Frans van Houten. Uit het verleden leiden we af dat voor hem aandeelhouderswaarde primeert. Wij verwachten van het Philips management dat zij ons op korte termijn een industrieel plan voorleggen en dat met ons doorspreken. Voor ons primeert een lange termijn visie, het behoud en zelfs het versterken van de maakactiviteiten in België, en de jobzekerheid van de Philipswerknemers.”