NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

In de Nationale Arbeidsraad (NAR) bereikten vakbonden en werkgevers vandaag een eenparig advies over het inperken van dagcontracten in de interimsector. Het is nu aan de regering om uitvoering te geven aan het regeerakkoord.


Krachtlijnen van het akkoord

De belangrijkste verwezenlijking is de invoering van een extra RSZ-bijdrage – te betalen door de gebruikende onderneming – bij overmatig gebruik van dagcontracten (zie tabel hieronder). Deze extra bijdrage aan de sociale zekerheid is een belangrijke stap in de realisatie van het principe dat de vervuiler betaalt. Ze moet er voor zorgen dat het ongebreideld gebruik van dagcontracten eindelijk beteugeld wordt.

Tabel

Naast het ontraden van dagcontracten via een extra bijdrage blijft het huidige principe overeind dat dagcontracten enkel gebruikt kunnen worden wanneer daarvoor een noodzaak is, zonder dat dit een businessmodel mag worden. Er is ook afgesproken om de evolutie van het aantal tweedaagse contracten op te volgen en in te grijpen indien hier een ontsporing zou ontstaan.

De nieuwe afspraken treden in werking vanaf 1 januari 2023 en zijn ook van toepassing op jobstudenten.


Onze mening

ABVV-Metaal is tevreden dat vakbonden en werkgevers in de NAR erin geslaagd zijn om samen afspraken te maken die het overmatig gebruik van opeenvolgende dagcontracten beperken. Het toont aan dat sociaal overleg werkt. In de woorden van Ortwin Magnus – ondervoorzitter ABVV-Metaal en tevens onderhandelaar in de uitzendsector:

‘Zorgen voor meer zekerheid en stabiliteit voor de vele duizenden uitzendkrachten die elke dag aan de slag zijn met dagcontracten, was van meet af aan onze drijfveer. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de gemaakte afspraken daar een concrete bijdrage aan zullen leveren.’

‘Tegelijkertijd weten we ook dat dit akkoord niet perfect is. We vinden het jammer dat flexi-jobbers, gelegenheidswerknemers en gepensioneerden die via interim aan de slag zijn, uitgesloten worden van dit akkoord. En we hadden liever ook gezien dat de extra RSZ-bijdrage door de interimkantoren zelf werd gedragen (in plaats van door de gebruikende onderneming). Maar om resultaat te boeken, moet je nu eenmaal compromissen sluiten. In elk geval zullen we ons steeds blijven inzetten om de rechten van uitzendkrachten te verbeteren.’

Lees hier het persbericht, opgemaakt in gemeenschappelijk vakbondsfront.

Wil je meer weten over de rechten van uitzendkrachten? Deze website vertelt je er alles over.