NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Wat?

De jobbonus is een nieuwe jaarlijkse premie waarmee de Vlaamse overheid het verschil tussen ‘wel werken’ en ‘niet werken’ tracht te vergroten.

Voor wie?

De jobbonus wordt toegekend aan werknemers die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen, de pensioenleeftijd nog niet hebben bereikt en gemiddeld minder verdienen dan 2.500 euro bruto per maand.

Hoeveel?

Hoe minder je verdient, hoe hoger de bonus. De berekening gebeurt op basis van je inkomen en andere bedragen waarop socialezekerheidsprestaties werden ingehouden tijdens het refertejaar. Dat valt altijd een jaar eerder dan de toekenning (voor de jobbonus van 2022 is het refertejaar 2021).

  • Concreet zal je netto 600 euro op jaarbasis krijgen indien je voltijds werkte en maximaal 1.800 euro per maand (gemiddeld) hebt verdiend. Het minimumbedrag bedraagt 20 euro voor wie tot max 2.499,99 euro bruto (gemiddeld) verdiende.
  • Verdiende je gemiddeld 2.500 euro of meer, dan heb je geen recht op de premie. Ook personen met uitsluitend een vervangingsinkomen of uitkering komen niet in aanmerking.
  • Had je inkomsten uit een eventuele zelfstandige activiteit of uit flexiwerk, dan zullen die niet in rekening worden gebracht.
Onvolledige prestaties

Het maximale bedrag van de jobbonus wordt pro rata toegekend op basis van de prestatiebreuk. Dit geldt voor deeltijdse werknemers alsook voor voltijdse werknemers met onvolledige prestaties. Als gevolg hiervan wordt (tijdelijke) werkloosheid niet meegeteld, wat dus voor veel mensen, buiten hun wil om, meer dan een slok op de borrel zal schelen.

Volgende periodes komen wel in aanmerking komen voor de toekenning van een jobbonus:

  • Dagen gepresteerde arbeid
  • Dagen waarop niet gepresteerd wordt maar met behoud van loon (en inning socialezekerheidsbijdragen)
  • Inhaalrust
  • Vakantie
  • Betaald educatief verlof
De loongrenzen en de premiebedragen kunnen aangepast worden door de Vlaamse regering, maar dat is dus geen automatisme. De Vlaamse regering stelde eveneens de vraag aan de federale overheid om de jobbonus vrij te stellen van inkomensbelasting. Van zodra hierover duidelijkheid is, zal de premie worden toegekend.

De toekenning gebeurt automatisch maar je moet wel je rekeningnummer registreren via jouw burgerprofiel.

Speciaal geval: grensarbeider

Als grensarbeider, zal je de jobbonus moeten aanvragen via een aanvraagformulier waarin je je arbeidsregime en effectieve gepresteerde dagen aangeeft, maar dat is voorlopig nog niet beschikbaar.

Meer info?

Voor meer info over de jobbonus zelf en de concrete voorwaarden verwijzen wij je graag door naar deze website van de Vlaamse overheid.