NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

De jobbonus is het paradepaardje uit het Vlaamse regeerakkoord en wordt ingevoerd ter vervanging van de in problemen gekomen Vlaamse jobkorting.

Concreet betreft het een premie die wordt toegekend aan werknemers die in Vlaanderen wonen (ook indien men werkt in een ander gewest of buiten België) en minder dan € 2.500 verdienen.  Het recht op de premie vervalt wanneer werknemers de officiële pensioenleeftijd (65 jaar) bereikt hebben. 

 


Het betreft een premie (die dus in bepaalde gevallen nog moet worden aangevraagd) en verschilt aldus van de federale werkbonus die hiermee gecumuleerd kan worden. Deze laatste is immers een vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid en is veel uitgebreider.

Er werd voorzien dat de premie automatisch zal worden uitbetaald maar je zal toch je rekeningnummer moeten registreren via mijn burgerprofiel.

Hoeveel?

Het bedrag dat je ontvangt hangt af van het loon dat je verdiende in het vorige kalenderjaar.

  • Wie een gemiddeld bruto voltijds maandinkomen heeft van max. € 1.800 ontvangt een volledige jobbonus van (netto) € 600 per jaar.
  • Vanaf een bruto maandinkomen van € 1.800 daalt het bedrag van de jobbonus geleidelijk tot € 20 bij een gemiddeld bruto maandinkomen van € 2.499

Vanaf € 2.500 wordt geen jobbonus meer toegekend.

Onze mening?

Over de wenselijkheid van de Vlaamse jobbonus verscheen onlangs een interessant artikel in Sampol van de hand van Philippe Diepvents, directeur van de studiedienst van het Vlaams ABVV, dat we je warm aanbevelen.

We zijn desalniettemin blij dat er toch weer iets meer koopkracht wordt gecreëerd voor de werknemers die een laag loon verdienen. Het bedrag van € 50 per maand lijkt klein maar is toch meer dan de vroegere jobkorting (€ 30) en geschat wordt dat ongeveer 28% van de Vlamingen de jobbonus zal ontvangen. Of daarmee echter de toegenomen brandstofkosten gecompenseerd zullen worden, valt echter ten zeerste te betwijfelen.

De jobbonus bevat daarnaast wel enkele elementen die voor ons moeilijk liggen. Zo dreigt ze de ongelijkheid op de werkvloer te versterken, draagt ze bij tot de promotieval en is er geen opbouw van sociale rechten. Bovendien worden periodes van tijdelijke werkloosheid niet meegerekend in de berekening van de jobbonus, waardoor heel wat werknemers slechts een gedeeltelijke jobbonus zullen ontvangen voor het jaar 2021.

Meer info?
Voor meer info over de jobbonus zelf en de concrete voorwaarden verwijzen wij je graag door naar de speciaal daarvoor opgerichte website van de Vlaamse overheid 

Je kan het decreet ook zelf nalezen in het Belgisch Staatsblad.