De afgevlakte gezondheidsindex voor februari 2022 bedraagt 114,60. Het nieuwe spilindexcijfers is 116,04. Daarmee zal de spilindex van 113,76 worden overschreden en verhogen de lonen in de staalsector vanaf 1 maart 2022 met 2 %.

Het nieuwe sectorale maandelijkse minimumloon komt dan op 2.144,17 euro.