NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Op donderdag 29 november hebben de vakbonden Ford officieel in gebreke gesteld tijdens een bijeenkomst in het kader van de procedure wet Renault. De vakbondsafgevaardigden hebben de brief van advocaat Frank Scholiers voorgelezen en afgegeven op de ondernemingsraad. Daarna hebben ze zonder verder commentaar de vergadering verlaten. De samenkomst nam niet meer dan twintig minuten in beslag. De brief zelf werd dezelfde dag aangetekend verzonden. 'Deze actie is niet bedoeld om de onderhandelingen onderuit te halen, maar wel om de rechten te vrijwaren van de werknemers. Daarna kan het overleg voortgaan', zegt Rohnny Champagne van ABVV-Metaal. Het was de eerste keer dat directie en vakbonden aan de tafel zaten om de intentie tot sluiting van de Ford-fabriek te bespreken. Het gaat om de eerste fase in de Renault-procedure, de consultatie- en informatieronde. Daarbij is het de bedoeling om nog op zoek te gaan naar alternatieven voor de sluiting en het aantal ontslagen te beperken. In een latere ronde wordt onderhandeld over bijvoorbeeld ontslagvergoedingen en brugpensioen. De directie zelf wilde de blokkade in Genk bespreken. Sinds de aankondiging van de sluiting blijven de fabriekspoorten namelijk gesloten voor vertrekkende auto's. Het vakbondsfront wil daar wel over spreken, maar vandaag is het niet op de vraag ingegaan. De vakbonden vonden het belangrijk dat het eerste overleg met de Europese directie plaatsvond in de fabriek in Genk. Maar de directie vreesde voor een lock-in en wilde niet praten in de fabriek zelf. De bijeenkomst werd daarom gehouden op het stadhuis in Genk. Europees topman Stephen Odell was niet niet aanwezig tijdens de vergadering, ook al hadden de vakbonden daar sterk op aangedrongen. Klik hier om de brief te lezen.