NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Tijdens de ondernemingsraad die vandaag plaatsvond met de Europese Ford directie hebben de vakbonden uitdrukkelijk laten weten dat deze bijeenkomst onder geen beding kadert binnen de procedure van de wet Renault.

Aansluitend hebben de vakbonden opnieuw een juridisch advies van hun raadsman voorgelezen. Dat zelfde advies wordt vandaag ook aangetekend aan Ford bezorgd. De vakbonden blijven benadrukken dat de huidige manier van handelen van de Europese Ford directie in strijd is met onze CAO (Investeringsakkoord). Daarop werden ook nog een aantal vragen gesteld inzake het niet naleven van het Investeringsakkoord.

De directie wilde niet inhoudelijk reageren op de door de vakbonden gestelde vragen. Ze bleven wel aandringen op het opstarten van de informatie- en consultatiefase. Hierop zijn de vakbonden niet ingegaan. Volgens de vakbonden liggen de visies en standpunten vandaag nog te ver uit elkaar en bovendien i s de juridische discussie zeker nog niet beëindigd.

De vakbonden zullen zich nu beraden tegen de eerstvolgende ondernemingsraad van 18 december.