NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Begin september kondigde Philips aan dat er wereldwijd nog eens 2.200 jobs zouden sneuvelen. Het duurde dan nog eens twee maanden voordat men in Turnhout te horen kreeg dat er daar in totaal 354 jobs zullen verdwijnen.
De informatie- en consultatiefase verloopt zo traag dat pas vanaf januari onderhandeld kan worden over een sociaal plan. Pas na het afronden van de consultatiefase kan men starten met de onderhandelingen voor een sociaal plan. De vakbonden zijn wel tevreden dat de directie in de informatiefase veel beter heeft meegewerkt dan tijdens vorige herstructureringen. “Midden volgende week verwachten we meer duidelijkheid over de financiële kost voor de verhuis van een aantal afdelingen naar China. We hebben specialisten onder de arm genomen. Die zijn aan het nakijken of de directie alles in rekening heeft gebracht. Zo worden vervoersonkosten wel eens vergeten", aldus Erwin Oris, afgevaardigde ABVV-Metaal.

Tijdens de onderhandelingen voor het sociaal plan willen de vakbonden het aantal ontslagen tot een minimum te beperken. "Wij mikken op zoveel mogelijk vrijwillig vertrek. Daarnaast proberen we de teller van aantal ontslagen ook naar beneden te krijgen via bijvoorbeeld arbeidsduurvermindering of tijdskrediet."