NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Door de corona-crisis zijn momenteel honderdduizenden werknemers tijdelijk werkloos. Zij krijgen een werkloosheidsuitkering ten belope van 70 % van het (begrensd) brutoloon. Daarbovenop ook nog enkele andere financiële voordelen, zoals een supplement van 5,63 euro per dag, aanvullende vergoedingen van de Fondsen voor Bestaanszekerheid en een tegemoetkoming in de water-, gas en elektriciteitsfactuur.  Veel uitzendkrachten dreigden echter uit de boot te vallen en volledig werkloos te worden.

Dit impliceert niet alleen een lagere werkloosheidsuitkering (65 % van het loon gedurende de eerste drie maanden, 60 % vanaf de vierde maand), maar ook het mislopen van de diverse voordelen die ondertussen voor de tijdelijke werklozen zijn overeengekomen.

Mede op aandringen van het ABVV is er nu ook voor uitzendkrachten een oplossing uit de bus gekomen. Uitzendkrachten – wier contract afloopt en door de omstandigheden niet zou worden verlengd – kunnen nu ook aanspraak maken op het statuut van tijdelijk werkloze (en op alle voordelen die daarbij horen). Het is daarbij wel essentieel dat uitzendkantoren de contracten met hun uitzendkrachten alsnog verlengen.

Over het retroactief verlengen van uitzendcontracten die reeds werden stopgezet, is Federgon (de werkgeversfederatie van de uitzendsector) bereid om deze te verlengen. Concreet wil dit zeggen dat er retroactief een contract voor de periode 16 maart tot en met 20 maart kan worden aangeboden aan uitzendkrachten die normaal gezien aan het werk zouden zijn gebleven én voor zover er voor hen nog geen aanvraag voor uitkeringen volledige werkloosheid werd ingediend. Op deze manier zouden deze uitzendkrachten al vanaf 23 maart in aanmerking komen voor tijdelijke werkloosheid. De modaliteiten om dit effectief te kunnen doen, worden momenteel uitgewerkt.

We raden alle uitzendkrachten aan om snel contact op te nemen met hun uitzendkantoor en om hun uitkering aan te vragen op www.tijdelijkwerkloos.be.

Alles weten over tijdelijke werkloosheid? Klik dan hier. Op de hoogte blijven van de recente ontwikkelingen? Volg ons op facebook en check regelmatig onze website.