NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Op vrijdag 24 april maakte de Nationale Veiligheidsraad haar zogenaamde ‘exit-strategie’ bekend. Het is de bedoeling om – in meerdere fases – de lockdown geleidelijk af te bouwen. Daarbij is het belangrijk om op te merken dat de voorgestelde maatregelen steeds terug kunnen verstrengd worden, indien blijkt dat dit nodig is. Cruciaal hierin – volgens de experts – zijn het aantal nieuwe ziekenhuisopnames. Dat aantal moet de komende dagen verder dalen, anders lijkt een uitstel/verstrenging van de exit-maatregelen moeilijk te vermijden.

Diverse experts wijzen er bijvoorbeeld op dat fase 1B (met onder meer het openen van alle winkels) te vroeg komt. De experten-groep (GEES) die de regering adviseert, had dan ook voorgesteld om pas vanaf 18 mei de winkels terug te openen, maar de regering heeft dat advies niet gevolgd.

Hieronder een overzicht van de voornaamste maatregelen, met bijzondere focus op de situatie van de werknemers in onze metaalsectoren.

 1. EXIT-STRATEGIE IN FASEN
FASE 1A: vanaf 4 mei
 • Bedrijven uit niet-essentiële sectoren mogen opstarten, maar er gelden strenge veiligheidsvoorschriften.
 • Thuiswerken en social distancing blijven de norm. Indien de nodige afstand niet kan gegarandeerd worden, zijn mondmaskers verplicht.
 • Metaalbedrijven die momenteel dicht zijn – omdat de social distance niet kan toegepast worden – mogen vanaf 4 mei dus terug aan de slag. Er moeten dan wel mondmaskers (en andere preventiemaatregelen) voorzien worden.
 • Mondmaskers worden ook verplicht op het openbaar vervoer.
 • In principe moeten de scholen opvang voorzien voor kinderen van wie de ouders terug moeten gaan werken.
 • Mensen moeten nog altijd zoveel mogelijk thuisblijven, alleen essentiële verplaatsingen blijven toegestaan. Naar het werk gaan (voor wie moet gaan werken), geldt vanaf 4 mei als een essentiële verplaatsing.
FASE 1B: vanaf 11 mei
 • Alle winkels mogen openen, maar onder strikte voorwaarden (respecteren van de nodige afstand, hygiënische en veiligheidsvoorschriften, …).
FASE 2: vanaf 18 mei
 • Gedeeltelijke opening van de scholen in het basis- en middelbaar onderwijs
 • Mondmaskers zijn verplicht voor personeel en leerlingen ouder dan 12 jaar.
 • Er is nog geen duidelijkheid over het heropenen van het kleuteronderwijs.
 • Vanaf 18 mei zal ook bekeken worden of beperkt bezoek aan familie en vrienden mogelijk wordt (zonder garanties).
FASE 3: ten vroegste vanaf 8 juni
 • Wat er in deze fase mogelijk zal worden, is afhankelijk van hoe de epidemie evolueert. 

 1. HEROPSTART VAN NIET-ESSENTIELE BEDRIJVEN VANAF 4 MEI
Vanaf 4 mei zullen veel bedrijven – waaronder ook onze metaalbedrijven – terug opstarten. Meestal gaat het om bedrijven die verplicht dienden te sluiten omdat de social distance niet kon gerespecteerd worden.

Vanaf 4 mei moet er nog steeds vooral van thuis uit gewerkt worden (waar dat mogelijk is) en moet de social distance nog steeds gerespecteerd worden. Dat blijven de twee vuistregels. Maar als de nodige afstand (1,5 meter) niet kan gerespecteerd worden, zal er nog steeds kunnen gewerkt worden. In dat geval is het wel verplicht om mondmaskers te voorzien voor de werknemers.

De bedrijven die nu al open zijn of nooit zijn dichtgegaan, moeten deze voorschriften uiteraard ook nog altijd respecteren.

Om de heropstart van de bedrijven zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben de vakbonden en werkgevers – op niveau van de Groep van Tien – een draaiboek uitgewerkt. Daarin staan richtlijnen om de opstart in goede banen te leiden, op een manier die de gezondheid van de werknemers niet in het gedrang brengt. Het slagen van de exit-strategie staat of valt met het correct toepassen van deze regels. En het is onder meer onze taak als vakbond, om erop toe te zien dat de werkgever doet wat nodig is.

De gids met richtlijnen kun je raadplegen via deze website. Daarop vind je steeds de meest recente versie. Deze gids is een algemeen werk. Het is de bedoeling dat deze verder wordt verfijnd op zowel sectoraal als bedrijfsniveau.

Op het niveau van de paritaire comités moeten sectorale protocollen worden afgesproken, met sectorspecifieke richtlijnen. Via hogervermelde website zul je ook deze sectorprotocollen kunnen raadplegen (in sommige van onze metaalsectoren werden reeds protocollen goedgekeurd). Tot slot moeten deze algemene en sectorale richtlijnen vertaald worden naar de specifieke bedrijfscontext.

Dit gezegd zijnde, voorziet de algemene gids al zeer veel praktisch toepasbare maatregelen en voorschriften om de opstart van jouw bedrijf op een verantwoordelijke manier te laten plaatsvinden. De komende dagen en weken zal het sociaal overleg op bedrijfsniveau zijn rol moeten spelen. Het is essentieel dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt en dat de gezondheid van de werknemers absoluut centraal wordt gesteld. Het welslagen van onze strijd tegen het corona-virus hangt ervan af.