NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Op woensdag 3 juni heeft de Nationale Veiligheidsraad de overgang naar fase 3 van het corona exit-plan goedgekeurd. Deze fase is in werking getreden op 8 juni 2020. Hieronder een overzicht van de verschillende fasen van de exit-strategie, met telkens bijzondere focus op de situatie van de werknemers in onze metaalsectoren.

 

 

 1. EXIT-STRATEGIE IN FASEN
FASE 1A: vanaf 4 mei
 • Bedrijven uit niet-essentiële sectoren mogen opstarten, maar er gelden strenge veiligheidsvoorschriften.
 • Thuiswerken en social distancing blijven de norm. Indien de nodige afstand niet kan gegarandeerd worden, zijn mondmaskers verplicht.
 • Metaalbedrijven die momenteel dicht zijn – omdat de social distance niet kan toegepast worden – mogen vanaf 4 mei dus terug aan de slag. Er moeten dan wel mondmaskers (en andere preventiemaatregelen) voorzien worden.
 • Mondmaskers worden ook verplicht op het openbaar vervoer.
 • In principe moeten de scholen opvang voorzien voor kinderen van wie de ouders terug moeten gaan werken.
 • Mensen moeten nog altijd zoveel mogelijk thuisblijven, alleen essentiële verplaatsingen blijven toegestaan. Naar het werk gaan (voor wie moet gaan werken), geldt vanaf 4 mei als een essentiële verplaatsing.
FASE 1B: vanaf 11 mei
 • Alle winkels mogen openen, maar onder strikte voorwaarden (respecteren van de nodige afstand, hygiënische en veiligheidsvoorschriften, …).
FASE 2: vanaf 18 mei
 • Gedeeltelijke opening van de scholen in het basis- en middelbaar onderwijs
 • Mondmaskers zijn verplicht voor personeel en leerlingen ouder dan 12 jaar.
 • Er is nog geen duidelijkheid over het heropenen van het kleuteronderwijs.
 • Vanaf 18 mei zal ook bekeken worden of beperkt bezoek aan familie en vrienden mogelijk wordt (zonder garanties).

FASE 3: ten vroegste vanaf 8 juni

 •  Sinds 8 juni geldt een verregaande versoepeling van de maatregelen. Er moeten natuurlijk nog steeds heel wat regels gerespecteerd worden (social distance, mondmaskers, hygiëne, ...) Hier lees je een overzicht van de voornaamste maatregelen.
 • Wat betreft werk, gelden nog steeds de volgende regels:
o Werk thuis als dat kan
o Kan je niet thuiswerken? Bewaar dan 1,5 meter afstand van je collega’s
o Is het niet (altijd) mogelijk om de afstand te bewaren? Volg dan de richtlijnen zoals vastgelegd in de generieke gids en in de sectorale protocollen
 • De sectorale protocollen zullen geëvalueerd worden tegen 1 juli.

FASE 4 & 5

Deze fases van de afbouwstrategie vinden plaats in juli en augustus, als de situatie het toelaat.

 1. HEROPSTART VAN NIET-ESSENTIELE BEDRIJVEN SINDS 4 MEI
Sinds 4 mei zijn veel bedrijven – waaronder ook onze metaalbedrijven – terug opgestart. Meestal ging het om bedrijven die verplicht dienden te sluiten omdat de social distance niet kon gerespecteerd worden.

Sinds 4 mei moet er nog steeds vooral van thuis uit gewerkt worden (waar dat mogelijk is) en moet de social distance nog steeds gerespecteerd worden. Dat zijn ook vandaag nog de twee vuistregels. Maar als de nodige afstand (1,5 meter) niet kan gerespecteerd worden, zal er nog steeds kunnen gewerkt worden. In dat geval is het wel verplicht om mondmaskers of andere beschermingsmiddelen te voorzien voor de werknemers.

Om de heropstart van de bedrijven zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben de vakbonden en werkgevers – op niveau van de Groep van Tien – een draaiboek uitgewerkt. Daarin staan richtlijnen om de opstart in goede banen te leiden, op een manier die de gezondheid van de werknemers niet in het gedrang brengt. Het slagen van de exit-strategie staat of valt met het correct toepassen van deze regels. En het is onder meer onze taak als vakbond, om erop toe te zien dat de werkgever doet wat nodig is.

De gids met richtlijnen kun je raadplegen via deze website. Daarop vind je steeds de meest recente versie. Deze gids is een algemeen werk. Het is de bedoeling dat deze verder wordt verfijnd op zowel sectoraal als bedrijfsniveau.

Op het niveau van de paritaire comités werden sectorale protocollen afgesproken, met sectorspecifieke richtlijnen. Via hogervermelde website kun je ook deze sectorprotocollen raadplegen. Tot slot moeten deze algemene en sectorale richtlijnen vertaald worden naar de specifieke bedrijfscontext.

De voorbije maanden heeft het sociaal overleg (op alle niveaus) zijn rol gespeeld. Het is essentieel dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt en dat de gezondheid van de werknemers absoluut centraal wordt gesteld. Het welslagen van onze strijd tegen het corona-virus hangt ervan af.