De afgevlakte gezondheidsindex voor februari 2020 bedraagt 107,25. Daarmee wordt de spilindex van 107,20 overschreden en verhogen de lonen in de staalsector vanaf 1 maart 2020 met 2 %. De nieuwe spilindex is 109,34.