In heel wat metaalsectoren worden de lonen, terugbetaalde vervoerskosten en andere vergoedingen op 1 februari 2020 verhoogd met de index. Ontdek hier de nieuwe bedragen die van toepassing zijn op de sectoren van de monteerders (PC 111.3), het koetswerk (PC 149.2), de elektriciens (PC 149.1), de garages (PC 112), de metaalhandel (149.4), de metaalrecuperatie (PC 142.1) en de edele metalen (PC 149.3).