Actievoerders van de toeleveranciers hielden gisteravond de provinciaal secretarissen verantwoordelijk voor het Ford-dossier Rohnny Champagne (ABVV-Metaal), Luc Prenen (ACV-Metea), en Luc Nijs (ACLVB)in het Genkse stadhuis gegijzeld. Een vergadering tussen de vakbondssecretarissen, de hoofdafgevaardigden van de vier toeleveringsbedrijven en de directies van die vier ondernemingen liep volledig uit de hand. De actievoerders verweten de verantwoordelijken van de vakbond dat ze de eisen van het actiecomité niet hard genoeg verdedigen bij de directies. Het actiecomité wilde één sociaal overleg voor de vier bedrijven samen. De vakbonden waren het daarmee eens, maar de directies weigeren dat. Zulk een overleg zou juridisch niet rechtsgeldig zijn. Waarop de actievoerders hun woede bekoelden op de vakbond. Tegen middernacht mochten de vakbondsverantwoordelijken naar huis.