Vanmorgen heeft het TC garages het protocolakkoord van 15 mei 2017 voor de garagesector goedgekeurd. Klik hier om het ontwerpakkoord te raadplegen.