Op vrijdag 12 mei heeft de Syndicale Raad van ABVV-Metaal het ontwerpakkoord van PC 111.1&2 (metaal- en machinebouw) goedgekeurd. Maandag 15 mei zal het sectoraal akkoord dan ook ondertekend worden door het paritair comité van de sector.