NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Op zondag 27 oktober schakelen we naar het winteruur over. Om 3 uur ’s nachts wordt de klok een uur achteruitgezet, naar 2 uur. Niet alleen kregen we daardoor een uur slaap extra. Wie op zondagnacht werkte, werkte zo ook een bijkomend werkuur. Om te voorkomen dat deze werknemers loon verliezen, werd in 1977 in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een cao gesloten. De cao nr. 30 is van toepassing op de werknemers in ploegenarbeid die niet forfaitair per maand worden betaald en die tijdens de overschakeling aan het werk zijn.

Als de organisatie van het werk het toelaat, moet de ploeg die bij de overschakeling naar het zomeruur werkt, ook tijdens de overschakeling naar het winteruur werken. Deze werknemers zullen dan eerst 7 uur werken en daarna 9 uur. Het normale loon zal dan met het loon voor 8 uur overeenstemmen.

Indien niet dezelfde ploeg tijdens de beide nachten werkte, wordt het loon alsvolgt berekend. De werknemers die tijdens de overgang naar het winteruur 9 uur werken, ontvangen een loon berekend op basis van 9 uur werk. De werknemers die tijdens de overgang naar het zomeruur slechts 7 uur werken, ontvangen toch een loon berekend op basis van 8 uur werk.