NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

De sociale partners hebben gisterenavond een ontwerp van interprofessioneel akkoord bereikt voor 2017 en 2018. De belangrijkste punten van het ontwerp-IPA zijn:

1. Er is een maximale loonmarge van 1,1 %. Die stijging komt bovenop de loonindexering.

2. Er is beslist om bij de besteding van de welvaartsenveloppe aandacht te hebben voor alleenstaanden met kinderen. Voor hen is een forse stijging voorzien van de uitkeringen bij de opname van thematische verloven. Verder zullen alle laagste uitkeringen worden opgetrokken.

3. SWT-regelingen voor zware beroepen blijven in 2017 mogelijk op 58 jaar. De leeftijd stijgt in 2018 naar 59 jaar. Hetzelfde geldt voor de lange loopbanen.

4. Er zal een onderhandelingsagenda worden bepaald om maatschappelijke uitdagingen te bespreken, zoals mobiliteit, digitalisering, de strijd tegen burn-outs en de aanpak van jeugdwerkloosheid.

Het ontwerpakkoord wordt voorgelegd aan de achterban van het ABVV voor het eind van de maand.