NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Gisteren  ondertekenden de sociale partners van Volta, de paritaire koepelorganisatie van de elektrotechnische sector, staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude Philippe De Backer en minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie Willy Borsus het Plan voor Eerlijke Concurrentie.

In twee jaar tijd verdwenen in de elektrotechnische sector in totaal 1047 jobs. Dit heeft niets te maken met een gebrek aan werk, maar wel met de massale instroom van goedkope buitenlandse werkkrachten, die tot deloyale concurrentie leidt.

In een Toekomstplan gericht aan de verschillende overheden in ons land vroegen werkgevers en werknemers uit de Belgische elektrotechnische sector eensluidend om een doortastende aanpak van deloyale concurrentie en sociale fraude. De arbeidsintensieve sectoren zijn immers goed voor één derde van de totale tewerkstelling in de Belgische private sector. Concreet stellen in de elektrotechnische sector zo’n 4.500 ondernemingen meer dan 35.000 mensen tewerk.

Volta roept dan ook alle betrokken overheden op tot een constructieve dialoog én tot samenwerking.  Het Plan voor Eerlijke Concurrentie is een eerste stap in de goede richting. 15 maatregelen om sociale fraude en sociale dumping aan te pakken worden er in uitgewerkt.