NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Op de spoedondernemingsraad van deze morgen deelde de directie Volvo Trucks mee dat na een trage start van de vraag in de tweede helft van 2012 het vertrouwen van de klanten geleidelijk verbeterde. In combinatie met een verouderd vrachtwagenpark resulteerde dit in stijgende orders. Vóór de zomervakantie zal de meervraag naar zware vrachtwagens opgevangen worden door gedurende een aantal weken meer uren te presteren in de week en te werken op zaterdag.  Na de zomervakantie zal dan van start gegaan worden met het (tijdelijk) inplannen van een vaste nachtploeg. Hiervoor worden vanaf april geleidelijk 350 nieuwe medewerkers aangeworven.

“We zijn bijzonder gelukkig met deze beslissing”,aldus Patrick Mertens, provinciaal secretaris ABVV-Metaal. “De modaliteiten worden de komende dagen verder uitgewerkt tussen syndicale afvaardiging en de directie. Maar na meer dan vier lange jaren van crisis is dit een lichtpunt.  Einde 2008 werd door Volvo Trucks de nachtploeg afgeschaft.  De Trucks fabriek was één van de eerste slachtoffers in de Gentse Kanaalzone ten gevolge van de financiële crisis die wereldwijd toesloeg.  Laat ons hopen dat dit nu ook een voorbode is van een algemene duurzame heropleving van de economische groei.”