NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

De stemmen zijn – zo goed als – geteld. De uitslagen (op een paar nakomers na) ingebracht. Tijd om het eindverdict te geven. ABVV-Metaal komt uit op een positieve status-quo. ACV-Metea gaat licht achteruit en ACLVB gaat licht vooruit.

Het lijkt misschien alsof er niet veel veranderd is. Dat is natuurlijk niet zo. Elke uitslag, in elke TBE heeft zijn eigen verhaal. En het is niet omdat de globale uitslag min of meer gelijk gebleven is dat er binnen bedrijven, provincies, sectoren (bv. Sterke vooruitgang bij de monteerders en de garages) geen verschuivingen zijn. Wij zijn tevreden omdat we onder moeilijke omstandigheden (anti vakbonds / ABVV-klimaat, zware herstructureringen in bedrijven waar we sterk stonden..) het vertrouwen van de werknemers hebben behouden.


Voor de arbeiders - CPBW behaalt ABVV-Metaal 37,38% van de mandaten (+0,13%), ACV 55,92% (-1,2%) en ACLVB 6,7% (+1,07%).
Voor de arbeiders - Ondernemingsraad behaalt ABVV-Metaal 40,07% van de mandaten (-0,02%), ACV 52,82% (-0,77%) en ACLVB ( 7,11% +0,79%)
In totaal geeft dat voor ABVV-Metaal 38,52% (+0,07%), voor ACV 54,6% (-1,02%) en voor ACLVB 6,88% (+0,95%). ABVV-Metaal behoudt een positieve  status-quo en ACV verliest een klein procent aan ACLVB. *

Minder gunstig was de uitslag bij de jongeren, waar we een verlies leiden van 4,49%. Natuurlijk zijn er minder jongerenmandaten te begeven, maar we moeten goed analyseren waar dat verlies vandaan komt. Een van de oorzaken is dat we in tegenstelling tot bij de arbeiders het moeilijker hadden om jongeren te vinden die op de jongerenlijsten wilden gaan staan. Positief daartegenover is dan weer dat we globaal een jong kandidaten-team hadden. Een derde van onze kandidaten was immers jonger dan 35 jaar. Wat duidt op een potentieel voor de toekomst.

In de komende weken zullen we uitgebreider op de uitslag terugkomen, onder andere via een extra uitgave van M@gmetal. Hou dus in ieder geval de mailbox, de website en Facebook in het oog.

Eén ding is in ieder geval duidelijk. We zijn niet de vakbond die vier jaar niets doet en in de laatste weken met toeters, bellen en allerhande cadeaus stemmen proberen af te kopen. Onze militanten en delegees nemen vier jaar lang hun verantwoordelijkheid op, doen vier jaar lang hun syndicaal werk. En dat blijkt ook als we kijken naar de TBE’s waar we lijsten hebben ingediend en waar we dus een werking hebben, gana we 0,76% vooruit en is het verschil met het ACV ook kleiner 42% versus 50%.

Dat betekent ook dat we de komende vier jaar meer werk zullen moeten maken om in nog meer bedrijven binnen te geraken. In maar liefst 100 TBE hadden wij geen lijsten. Niet alleen is dat een enorme achterstand waarmee we de verkiezingen beginnen. De werknemers verdienen een ABVV-Metaal delegatie die hen vertegenwoordigt en verdedigt. Meer ze hebben onze Sterke Krachten nodig om samen Vooruit te kunnen gaan. Daarom beloven we dat we ook de komende vier jaar weer die #Vakbond in Actie zullen zijn.

Herwig Jorissen

Voorzitter

* De uitslagen van 542 TBE's zijn verwerkt