NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Tegen eind volgend jaar verdwijnen er 159 banen bij Philips in Turnhout (waarvan 77 arbeiders en 82 bedienden). Dat werd medegedeeld op een bijzondere ondernemingsraad. De afbouw komt door de dalende vraag naar conventionele verlichting zoals die in Turnhout wordt geproduceerd. Het gaat om hogedrukgasontladingslampen, of HID-lampen, die vooral bestemd zijn voor gebruik in sportstadions, winkeletalages of als straatverlichting. De afbouw kadert  in het driejarenplan dat vorig jaar werd toegelicht, maar toen lag de deadline op het jaar 2018. Voor de periode 2015-2017 worden toen raamafspraken gemaakt over de begeleidende maatregelen om de personeelsverandering op de meest optimale en zo menselijk mogelijke manier te laten verlopen.   Hierbij werd en wordt verder voluit ingezet op vrijwillige maatregelen, en coaching en training op het vlak van inzetbaarheid van werknemers. Door een groter dan verwachte omzetdaling werd  dat proces versneld.

Door verschillende herstructureringsgolven is de voorbije tien jaar al twee derde van het personeel verdwenen. Na de afbouw van eind 2016 blijven er hooguit 840 werknemers over.