Leden van FGTB hebben op de site van ArcelorMittal de rails ontmantelt om te verhinderen dat treinwagons van Luik naar Gent gevoerd zouden worden.  De wagons dienen voor het vervoer van gesmolten ijzer tussen de hoogoven en staalfabriek van Luik. De directie wilde, volgens FGTB, de wagons die nog functioneel zijn overbrengen naar de vestiging in Gent. FGTB wil dat beletten tot de task force van de Waalse regering zijn conclusies bekendmaakt.