NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

ABVV-Metaal heeft mondeling kennis gekregen van de het compromisvoorstel inzake de afschaffing van de discriminaties tussen de arbeiders en de bedienden. ABVV-Metaal Voorzitter Herwig Jorissen is verheugd met het behaalde resultaat. Na vele jaren strijd zal er eindelijk een einde komen aan de discriminaties tussen de arbeiders en de bedienden en wordt komaf gemaakt met deze apartheid op de arbeidsmarkt. Het resultaat is een compromis dat gezien mag worden. ABVV-Metaal Voorzitter Herwig Jorissen feliciteert een ieder, en in het bijzonder de minister van Werk, Monica De Coninck  en Yasmine Kherbache, kabinetschef van de premier, die bijgedragen heeft tot het welslagen van deze onderhandelingen.

 

ABVV-Metaal verwacht dat op korte termijn ook de andere verschillen weggewerkt worden en dat alle werknemers eenzelfde statuut zullen hebben. Herwig Jorissen bedankt de arbeiders voor hun jarenlange consequente strijd.