Op 25 juni werd in het Antwerpse 'Kot', de traditionele aanwervingsplaats van veel arbeiders, een bronzen gedenkplaat ingehuldigd ter nagedachtenis van de scheepshersteller. Het was de Voorzitter van ABVV-Metaal Antwerpen, Eddy Goovaerts, die de plaque onthulde, de laatste secretaris van de scheepsherstellers zijnde.

Deze huldiging maakt deel uit van een eeuwige erkenning van het beroep, alsook van duizenden scheepherstellers, die een volledige eeuw lang tewerkgesteld waren in de Antwerpse haven.