NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

In de nachtploeg op vrijdag 24 april 2015 had medewerker van de nachtploeg een collega 'vuile Turk' genoemd. Toen de directie hier niet meteen op reageerde, brak een spontane staking uit bij de nachtploeg (95% van de arbeiders legde het werk neer), die werd verdergezet bij de ochtendploeg. In de voormiddag was er dan een vergadering op bedrijfsvlak met betrokken secretarissen van de vakbonden(ABVV-ACV) de directie en de werkgeversfederatie Agoria. omdat men geen resultaat bereikte werd de verzoening aangevraagd. Sas Automotive is een toeleveringsbedrijf van Volvo Car Gent en een werkonderbreking na één uur kan al voor stilstanden zorgen bij Volvo Car en overige toeleveringsbedrijven.

De verzoener wou dan ook eerst en vooral de werknemers terug aan het werk krijgen om verdere schade te voorkomen. Dit gebeurde na een schriftelijke mededeling van de directie waarin deze verklaarde dat men racisme en discriminatie ten alle tijde en in alle omstandigheden veroordeelt en waarbij men haar verontschuldigingen aanbiedt voor het laattijdig optreden in het huidig interpersoonlijk conflict.

De vakbonden verklaren hierop dat zij bereid zijn op voorgaande acties de staking te schorsen. De werknemers zijn daarop terug ana het werk gegaan.

Hierop volgt een lange maar constructieve verzoening waarbij duidelijk gesteld wordt dat racisme ontoelaatbaar is. De supervisors zullen allemaal een aangepaste opleiding krijgen(begeleidingstraject); De persoon die op 24 april racistische uitspraken deed wordt uit de nachtploeg gehaald, omdat men wil verijden dat de werknemers verder in dezelfde ploeg moeten functioneren. Een persoonlijke bemiddelaar wordt aangesteld om het conflict duurzaam op te lossen tussen de twee personen. Er wordt ook een groepstraject opgezet met het oog op interculturele samenwerking tussen personeelsleden en- groepen en dit via externe deskundigen.