NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Vandaag wordt de eerste zitdag gehouden waar werknemers terechtkunnen met vragen rond premies, ontslagregelingen, opleidingen en nieuwe tewerkstellingskansen. OP vraag van de vakbonden komt dit loket in de bedrijfsgebouwen zelf. Het loket wordt bemand door een vertegenwoordiger van elke vakbond, een VDAB-consulent en een medewerker van het outplacementbureau. Ze krijgen in de fabriek een lokaal ter beschikking om de werknemers te ontvangen.

De commissie die minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) adviseert over het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag, heeft het SWT-dossier van Ford Genk inmiddels positief geadviseerd. Het SWT is een belangrijk onderdeel van het sociaal plan rond de sluiting van Ford Genk. In totaal kunnen 1.772 werknemers die voor eind volgend jaar de leeftijd van 52 jaar bereiken, gebruikmaken van het stelsel.