NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Het Federaal Comité van het ABVV heeft deze ochtend het ontwerp van sociaal akkoord verworpen. Het heeft ook vastgesteld dat de acties in gemeenschappelijk vakbondsfront in november en december wel degelijk succes gekend hebben op drie vlakken: de welvaartsvastheidenveloppe, de kadercao's in verband met SWT en landingsbanen en de verlenging van de tweejaarlijkse cao's. Het vierde dossier - de loonevolutie en de koopkracht - was voor het ABVV echter een absoluut breekpunt.

Het Comité heeft ook een actieplan voor een gemeenschappelijk vakbondsfront goedgekeurd:
- tot maart informeren en sensibiliseren;
- begint maart militantenconcentratie;
- eind maart nationale betoging;
- eind april nationale stakingsdag voorafgegaan door een Federaal Comité die eerst een evaluatie zal maken van de bereikte doelstellingen.

Over dat actieplan zal het ABVV contact opnemen met de andere vakbonden.