Ongeveer 1 jaar geleden kondigde Ford de sluiting aan van de vestiging in Genk. Een klap voor Limburg, voor de metaalindustrie, voor de maakindustrie in haar geheel. Nochtans is en blijft een industriële onderbouw broodnodig. De industrie is – rechtstreeks en onrechtstreeks – verantwoordelijk voor 40 procent van de welvaart in Vlaanderen. De metaalindustrie in Limburg zelf stelt meer dan 20.000 personen tewerk. De schade die is toegebracht aan de regio en aan onze industrie in het geheel is te groot om bij de pakken te blijven zitten. Daarom heeft ABVV-Metaal proactief zijn schouders gezet onder een toekomstgericht initiatief door een studie te laten uitvoeren naar de kwetsbaarheid van de Limburgse metaalindustrie. De resultaten van deze studie wenden we nu aan als aanzet tot nieuwe kansen voor de metaalsector in de regio.


In totaal werken momenteel  21.821 werknemers in de diverse metaalsectoren in Limburg. De subsectoren ‘vervaardiging van producten van metaal’ en ‘vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers’ zijn het belangrijkst. De sluiting van de Ford-fabrieken en de effecten hiervan bij de toeleveranciers zal vanzelfsprekend een grote impact hebben. Zowat 80 procent van de werknemers is tewerkgesteld in nog geen 10 procent van de bedrijven. In aantal zijn de KMO’s belangrijk, maar het zijn de grote klassieke bedrijven die voor tewerkstelling zorgen. 17.295 werknemers zijn tewerkgesteld in bedrijven met meer dan 50 werknemers.


Het drama van Ford Genk toonde al aan dat we niet alleen mogen/kunnen vertrouwen op wat er is. In deze snel wijzigende economische tijden komt het erop aan om vooruit te zien en ons industrieel weefsel aan te passen aan nieuwe maatschappelijke noden en uitdagingen. Om de welvaart voor toekomstige generaties veilig te stellen is er nu een duurzaam industrieel beleid nodig. Daarom werd Bernard MAZIJN, afgevaardigd bestuurder van de vzw Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling en gastprofessor aan de Universiteit Gent, de opdracht gegeven om een wetenschappelijk rapport voor te bereiden over de mogelijkheden en bedreigingen om in Vlaanderen in de metaalsectoren op een duurzame manier aan nieuwe industrialisering’ te doen. Vandaag presenteerde hij in Hasselt - tegen de achtergrond van de impact van megaschokken (o.a. grondstoffenschaarste) - de resultaten voor de provincie Limburg.

Naast de socio-economische kwetsbaarheid bleek hieruit overduidelijk de specifieke kwetsbaarheid voor wat (zeldzame) (aard)metalen en fossiele brandstoffen betreft, in het bijzonder op het vlak van de bevoorradingszekerheid evenals de steeds stijgende prijzen. Dit zorgt voor een ernstige bedreiging voor een verdere duurzame industriële ontwikkeling. Ook de speerpuntsectoren die in het nieuwe Limburgplan naar voren worden geschoven (logistiek, cleantech, zorg) zullen in hun waardeketen met dezelfde risico’s worden geconfronteerd.

Uit de studie blijkt dat meer dan 10.000 jobs in de metaalsectoren op (middellange) termijn in het gedrang kunnen komen door de doorwerking van de megaforces, met name het gebruik  van fossiele brandstoffen en ‘zeldzame’ aardmetalen in het bedrijf of in de keten van productie.
In een reactie benadrukte Ingrid LIETEN, Viceminister-president van de Vlaamse regering, de keuze die de Vlaamse regering heeft gemaakt voor de maakindustrie in Limburg en voor de creatie van voldoende en kwaliteitsvolle jobs. Inzake kwetsbaarheid zal de viceminister-president aan het Limburgse Innovatiecentum vragen om de bedrijven uit de sector proactief te benaderen om hen hiervan bewust te maken. Ze zullen ook wegwijs worden gemaakt naar de steuninstrumenten van de Vlaamse overheid op het vlak van duurzaam materialenbeheer en energiebesparing. ‘Een grondstofarme regio als Vlaanderen moet zich zeer sterk bewust zijn van de potentiële bedreiging die van deze schaarste uitgaat voor onze economische activiteiten’, aldus Ingrid Lieten. ‘Daarom gaan we nu verder onderzoeken wat de economische, technische en juridische haalbaarheid is van ‘urban mining’-activiteiten in Limburg (het ophalen, het ontmantelen tot componenten of materialen én het stockeren of het recycleren van grondstoffen uit auto’s, elektronische apparaten, zonnepanelen, batterijen, katalysatoren,… Zie beneden voor meer uitleg.). De toekomstige groei en dus jobs, zal in die nieuwe activiteiten te vinden zijn.’
Rohnny CHAMPAGNE, provinciaal voorzitter ABVV-Metaal, benadrukt de toekomstgerichte aanpak van ABVV-Metaal om tot een duurzame innovatieve industriële ontwikkeling te komen. Hij betreurt in deze wel dat de middelen van het nieuw Limburgplan te verspreid worden ingezet en nog niet genoeg gericht zijn op de maakindustrie.
De resultaten voor de Vlaamse metaalsector als geheel zullen worden gepresenteerd op het Congres van ABVV-Metaal op 21 november met ‘Een nieuwe industrialisering’ als thema. De presentatie van onze vooruitstrevende studies, alsook het thema van ons Congres tonen nogmaals aan dat ABVV-Metaal met de blik vooruit blijft kiezen voor de toekomstgerichte aanpak.

-------------------------------

Wat is ‘urban mining’?Urban mining is een vorm van recyclage die de mogelijkheid biedt om uit een grote voorraad aan zeldzame metalen te putten die zich in onze directe omgeving bevindt en gemakkelijk te ‘ontginnen’ is. De stad (‘urban’) vormt immers een mijn aan kostbare metalen vervat in elektronica. Door hierop in te zetten kan de nood aan primaire mijnbouw, m worden afgeremd. Urban mining heeft, behalve het onaangeroerd blijven van de natuurlijke voorraden aan zeldzame metalen, ook veel ecologische voordelen te bieden ten opzichte van de primaire mijnbouw, die leidt tot de vervuiling van bodemlagen, boskap, indamming van rivieren en de verwoesting van ecosystemen