NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Ook gisteren werd geen akkoord bereikt tussen vakbonden en werkgevers over hogere lonen, pensioenen en uitkeringen. Vanavond wordt een laatste poging gedaan.  Morgen gaat de Groep van Toen naar de regering om verslag ui te brengen van het overleg.
 
Het grootste pijnpunt blijft de loonmarge. Alle drie de vakbonden hebben te kennen gegeven dat” er geen akkoord is zonder loonakkoord”. Daarnaast is er ook discussie over hoe de loonmarge moet ingevuld worden, als er een marge zou zijn: stijging van het brutoloon (wat het ABVV wil) of aanvullend pensioen (wat de werkgevers voorstaan). Over wanneer er ruimte zou zijn en over hoe strikt de loonmarge moet zijn.
 
Het ABVV maakt morgen ook een eerste balans op van de onderhandelingen in een Federaal Comité.