NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Er is een belangrijk succes geboekt in de juridische strijd tegen het gebruik van eenzijdige verzoekschriften om collectieve acties te breken. In de zaak Crown oordeelt nu ook het Hof van Cassatie dat een eenzijdig verzoekschrift van de werkgever niet gegrond was.Het Europees Comité voor de Sociale rechten veroordeelde al eerder deze praktijken. Inmenging in collectieve acties door een eenzijdig verzoekschrift voldoet niet aan de voorwaarden die het Europees Sociaal Handvest oplegt aan mogelijke beperkingen op het recht op collectieve actie.

De laatste jaren waren de Belgisch rechtbanken daardoor al iets terughoudender geworden om in te gaan op eenzijdige verzoekschriften van werkgevers. Waardor ook de werkgevers dit instrument minder gingen gebruiken. Iets wat we ook merkten bij de recente acties.

Op 1 februari 2012 kondigt verpakkingsfabrikant Crown de sluiting aan van zijn (winstgevende) vestiging in Deurne. De situatie escaleert daarna door de stugge houding van de directie en op13 juni worden de fabriekspoorten met kettingen gesloten door Crown. De werknemers knippen daarop de kettingen door. De advocaat van Crown gaat naar de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die op basis van het Europees Sociaal Handvest weigert om op eenzijdig verzoekschrift in te grijpen in een collectieve actie.Daarna trekt Crown met hetzelfde eenzijdig verzoekschrift naar de voorzitter van het hof van beroep. Deze gaat wel in op de vraag van Crown en verbiedt de collectieve actie.

Hiertegen tekeken ABVV en ACV derdenverzet aan. De vakbonden voerden aan dat de werkgever met het buitensluiten van de werknemers elke vorm van collectieve actie onmogelijk wou maken en dat de werkgever perfect wist wie de actievoerders waren en dus een tegensprekelijke procedure kon voeren. Het hof van beroep volgt onze redenering. Volgens deze uitspraak had de vordering op eenzijdig verzoekschrift bovendien enkel het breken van de collectieve actie van de werknemers tot doel, waardoor er geen rechtmatig belang was. Het inwilligen van het eenzijdig verzoekschrift was bijgevolg duidelijk in strijd met het Europees Sociaal Handvest.