NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij Volvo Trucks Gent reageert donderdag tevreden op de plannen voor de Gentse fabriek die de Zweedse vrachtwagenbouwer aankondigde. De bonden betreuren wel het verlies van de medium trucks, maar stellen anderzijds vast dat er "volop ingezet wordt" op de productieverhoging bij de zware trucks. "Hiermee wordt de toekomst van de assemblageplant in Gent aanzienlijk versterkt." En dit mede door uitbreiding van bestaande- en introductie van nieuwe activiteiten zoals o.a. bandenfitting, cab trim, extra varianten en het aanboren van nieuwe markten.
 
Het vakbondsfront  stelt tevreden vast dat de plannen gepaard gaan met een investering voor Gent die volgens hen 30 miljoen euro bedraagt. De bonden zijn dan ook "positief" over "een strategisch belangrijke economische intentiebeslissing". 
Voorts klinkt het dat de plannen een "grondige en fundamentele herschikking van de productiecapaciteit" in Europa betekenen, met "grote economische, strategische en sociale impact". "Vanuit Europees perspectief drukken we onze solidariteit uit met alle collega's van alle betrokken plants." 
 
De vakbonden verklaren dat ze zich bewust zijn van de sociale gevolgen voor de werknemers die deze herschikkingen met zich meebrengen en dat ze "erover  zullen waken dat het herplaatsen van de betreffende werknemers op een aangepaste wijze zal worden doorgevoerd".  Ze nemen de intentie van de werkgever ernstig om alle alternatieven te onderzoeken én te ontwikkelen om een oplossing te vinden voor duurzame jobs in dag regime.  Wat de capaciteitsuitbreiding betreft, "moet de werkbaarheid van het werk voorop staan". Hierbij denken de vakbonden aan de zorg voor ergonomie, veiligheid en preventie, werkdruk, flexibiliteit op mensenmaat enz.