NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

De Europese Commissie heeft een communicatie gepubliceerd met denkpistes om de kringloopeconomie (‘cirular economy’) verder te ondersteunen en alle mogelijke hinderpalen die dit concept in de weg staan verder weg te werken.

Grondstoffen

Ook wil ze versterkend werken naar grondstoffen toe, o.a. door:
verder aandacht te schenken aan grondstoffenefficiëntie doorheen de volledige waardeketen: beperking van de hoeveelheid gebruikt materiaal door focus in de ecodesignrichtlijn, industriële symbiose bevorderen, groene overheidsaankopen, nieuwe businessmodellen bevorderen;
onder het Horizon 2020-programma opportuniteiten te creëren voor innovatie op het gebied van grondstoffenefficiëntie doorheen de waardeketen;
de resultaten van de PEF in product- en procesdesign gebruiken om gebruikers betere duurzame keuzes te laten maken.

Doelstellingen voor recyclage en storten

Daarnaast gaat de Europese Commissie aanpassingen doorvoeren aan verschillende afvalstofwetgevingen. Zo worden de doelstellingen voor recyclage en storten verscherpt, met name:
de recyclage van huishoudelijk afval dient tegen 2030 minimaal 70% te bedragen;
de recyclage van verpakkingsafval moet naar 80% worden opgetrokken tegen 2030, met tussentijdse doelstellingen van 60% in 2020 en 70% in 2025. Er worden ook materiaalspecifieke doelstellingen opgelegd;
een verbod vanaf 2025 op het storten van recycleerbare kunststoffen, metalen, glas, papier, karton en biodegradeerbaar afval. De langetermijndoelstelling is om storten volledig te elimineren;
een stortverbod vanaf 2030 voor huishoudelijk afval dat een nuttige toepassing kan hebben.

Daarnaast zal de Europese Commissie een evaluatie doorvoeren van de mate waarin de 'einde afval’ definities bijdragen tot het versterken van een kwaliteitsvolle recyclage. Tevens wenst ze een verbetering door te voeren van de berekeningsmethodes voor gerecycleerd materiaal en de rapportering voor lidstaten vereenvoudigen door de verschillende verplichtingen te integreren in één geheel. Wegens het grote potentieel wordt ook specifiek een focus gelegd op bouw- en sloopafval en zijn er tevens specifieke aandachtspunten m.b.t. gevaarlijke afvalstoffen, lichtgewicht plastic zakken en afvalstoffen met kritische materialen.

Indicator voor grondstoffenefficiëntie

Tot slot zal de Europese Commissie verder werken aan de ontwikkeling van een indicator voor grondstoffenefficiëntie, waarbij de huidige tendens is dat er eerder een kwantitatieve streefwaarde ontwikkeld zal worden. Een goed overzicht vindt u in deze presentatie van OVAM (623 kB), dat het Belgische standpunt voor de overheden zal coördineren. Hierbij zal in het najaar ongetwijfeld een overleg georganiseerd worden met de Belgische overheden. Uiteraard zal Agoria de ontwikkelingen in dit kader opvolgen, in het bijzonder de wetswijzigingen die een impact kunnen hebben op de lidbedrijven.

Studie ABVV-Metaal

Ook ABVV-Metaal bekommert zich om de toekomt van de industrie en het milieu. Daarom lieten we in het kader van ons Tweede Statutair Congres eind november ene studie maken door prof. dr. Bernard Mazijn. Het wetenschappelijke rapport is getiteld Naar een ‘nieuwe industrialisering’ van en voor de metaalsector. Een kringloopeconomie binnen de context van duurzame ontwikkeling'. Klik hier voor het rapport of voor de samenvatting.