NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Vakbonden en werkgevers hebben op 17 mei 2011 een voorstel van akkoord bereikt over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de 150.000 arbeiders uit de sector van de metaal-, machine- en elektrische bouw (paritair comité 111) voor de periode 2011-2012. Dit voorakkoord wordt de komende dagen ter raadpleging voorgelegd.

De voornaamste krachtlijnen van het akkoord zijn:

* Koopkracht
- 1 juli 2011: reële index
- 1 april 2012: +0,3%
- 1 oktober 2011: ecocheques 250 euro
- 1 juli 2012: reële index
- 1 oktober 2012: ecocheques 250 euro
Zowel de index als de loonsverhoging wordt toegepast op alle lonen: effectieve- en minimumlonen.

Alternatieve invulling koopkracht:
- Enveloppe op ondernemingsvlak +0,3% vanaf 01.04.2012 - te onderhandelen tegen 31 oktober 2011 - zonder keuze menu - indien geen CAO, dan regeling algemene loonsverhoging van 0,3 % vanaf 01.04.2012
- Enveloppe ecocheques (250 euro op ondernemingsvlak): in bedrijvenmet syndicale delegatie vrije onderhandelingen in andere met keuzemeneu (aanvullendpensioen,hospitalisatie of herbrutering) - tegen 31 oktober 2011.
Bij herbrutering  is 250 euro ecocheques gelijk aan + € 0,0875 bruto/u (op basis van 38u/week)

* Aanvullend pensioen of alternatieve besteding
Tegen 30 september 2011 moet op Provinciaal vlak de besteding van 0,2% onderhandeld worden
Zonder akkoord geldt:
- +0,15% op 1 januari 2013

* Fonds voor Bestaanszekerheid
Verhoging van een de aanvullende vergoedingen voor tijdelijke en volledige werkloosheid, ziekte en ouder zieken, jongeren en seniorenvakantie.

* Brugpensioen
Verlenging van alle bestaande regelingen

* Precaire arbeid
Verbod op dagcontracten tenzij:
- bij onderbroken werkweken (bv. tijdelijke werkloosheid)
- bij tijdelijke vervanging van een vaste werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst vermoedelijk minder dan 5 dagen geschorst is.

Lees hier het pamflet