NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Vandaag kwam het Technisch Comité van de sector garages bijeen.  Dit is het orgaan binnen ABVV Metaal dat zich dient uit te spreken over het ontwerp van sectoraal akkoord.

De vergadering verliep echter bijzonder moeilijk.  Pijnpunten in het ontwerpakkoord, waren de heel beperkte loonsverhoging, aangevuld met het bestendigen van het systeem van de eco-cheques.  Bovendien stelde de vergadering vast dat er blijkbaar in de sector wel voldoende geld is om niet-recurrente voordelen (CAO's 90) toe te kennen aan beperktere groepen van arbeiders, wat op zijn minst tegenstrijdig kan worden genoemd.

Nog een belangrijk onderwerp was dat andermaal geen vooruitgang werd geboekt, in alles wat de syndicale vertegenwoordiging aangaat: geen verhoging van de dagen syndicale vorming, geen aanpassing van de procedure tot aanduiding van de syndicale delegatie.

En dan de weigering van de patroons om de betaling van alle carenzdagen voor onbepaalde duur te regelen.  De leden van het technisch comité vinden het erg dat elke 2 jaar bij de sectorale onderhandelingen moet gesmeekt worden om de afschaffing van een voorbijgestreefde regeling te bestendigen.

Het ontwerpakkoord werd weliswaar met de meest nipte meerderheid goedgekeurd, maar er werd een duidelijk signaal gegeven dat deze manier van onderhandelen een volgende keer niet meer zal aanvaard worden.