In de sector van het koetswerk bereikten de sociale partners gisteren een ontwerp van nationaal akkoord 2011-2012 met o.a.

- verhoging met 0,3% van de effectieve en baremieke lonen op 1 februari 2012 en het behoud van het recurrente stelsel van de ecocheques;
- verhoging aanvullende vergoedingen FBZ;
- een verhoging van de bijdrage aan het sectoraal pensioenfonds van 1,6 naar 1,8%;
- verhoging tussenkomst vervoerskosten bij privé-vervoer;
- verlenging brugpensioenregelingen;
- verbod op dagcontracten;
- vanaf 25 jaar anciënniteit heeft elke arbeider recht op 1 bijkomende dag anciënniteitsverlof en dit vanaf 1 januari 2012;
- invoering individueel recht op vorming van 1 dag per 2 jaar.
Het technisch comité van ABVV Metaal spreekt zich aanstaande maandag (23 mei) uit over dit ontwerpakkoord.

Het informatieve pamflet kan hier gedownload worden