NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

De leden van het Technisch Comité hebben op maandag 23 mei het ontwerpakkoord zoals het werd afgerond op donderdag 19 mei, goedgekeurd. 

Ondanks het keurslijf waarin de onderhandelingen dienden te verlopen, werd het ontwerpakkoord positief beoordeeld, en kregen wij mandaat om het nationaal akkoord op 7 juni ek. te ondertekenen tijdens de vergadering van het Paritair Subcomité.