NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

De Syndicale Raad van ABVV-Metaal keurde het ontwerpakkoord goed met 54,3 % goed. Er waren 40,3 % tegenstemmen en 5,4 % onthoudingen. ABVV-Metaal had zich verzet tegen het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord, omdat er voor de arbeiders geen enkele fundamentele doorbraak was naar één werknemersstatuut én omdat de koopkrachtverhoging te gering was. De regering heeft vervolgens op maat van het ontwerp-IPA een ijzeren carcan voor de sectorale onderhandelingen opgelegd. Geen loonsverhoging voor 2011, een povere 0,3 % in 2012, geen vooruitgang in het dossier van het eenheidsstatuut, … Bovendien zaten we met een Fonds voor Bestaanszekerheid dat zwaar onder de crisis heeft geleden.

Toch heeft ABVV-Metaal binnen die minimale interprofessionele grenzen het maximum uit de sectorale onderhandelingen gehaald. De Syndicale Raad was van oordeel dat moeilijke onderhandelingen geleid hebben tot een aanvaardbaar akkoord, waarbij vooral de solidariteitsaspecten uiteindelijk de doorslag gegeven hebben met o.a. de redding van ons Fonds voor Bestaanszekerheid, het Pensioenfonds,...